وبینارهای علمی

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...

وبینارهای علمی

تندخوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی
تندخوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی

مدرس: رضا حیدری کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روانشناسی کشور