مقالات

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
جستجو در مقالات
شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم
شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم

شیوه محاسبه نمره سالانه
 و شرایط قبولی در پایه دوازدهم:

نحوه محاسبه نمره کل سال:

نمره مستمر نوبت اول × ۱
نمره پایانی نوبت اول × ۲
نمره مستمر نوبت دوم × ۱
نمره پایانی نوبت دوم × ۴
سپس نمره کل تقسیم بر ۸ می شود
...

شنبه، ۷ تیر ماه، ۱۳۹۹