کلاس های شب امتحانی

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
فیزیک پایه دهم (مبحث: دما و گرما)
فیزیک پایه دهم (مبحث: دما و گرما)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

ریاضی پایه یازدهم (مبحث: آمار و احتمال)
ریاضی پایه یازدهم (مبحث: آمار و احتمال)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

زیست شناسی پایه دهم (مبحث: گوارش و جذب مواد)
فیزیک پایه یازدهم (مبحث: مغناطیس و القا)
ریاضی پایه دهم (مبحث: معادله درجه 2)
ریاضی پایه دهم (مبحث: معادله درجه 2)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

فیزیک پایه یازدهم (مبحث: مقاومت و جریان) بخش سوم
فیزیک پایه یازدهم (مبحث: مقاومت و جریان) بخش دوم
فیزیک پایه یازدهم (مبحث: مقاومت و جریان) بخش اول
زیست شناسی پایه یازدهم (مبحث: تقسیم هسته)
فیزیک پایه دهم (مبحث: انبساط)
فیزیک پایه دهم (مبحث: انبساط)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

زیست شناسی پایه یازدهم (مبحث: حواس)
زیست شناسی پایه یازدهم (مبحث: حواس)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

ادبیات (پک کامل آرایه ها + تست)
ادبیات (پک کامل آرایه ها + تست)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵