کلاس های شب امتحانی

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
شب امتحان ریاضی پایه یازدهم (رشته انسانی)
شب امتحان ریاضی و حسابان پایه یازدهم (مبحث: تابع)
شب امتحان ریاضی پایه یازدهم (مبحث: مثلثات و لگاریتم)
فیزیک پایه دوازدهم (مبحث: فیزیک اتمی)
فیزیک پایه دوازدهم (مبحث: فیزیک اتمی)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

فیزیک پایه یازدهم (مبحث: جمع بندی مغناطیس)
 شب امتحان فیزیک یازدهم (مبحث: مقاومت و جریان الکتریکی)
شب امتحان ریاضی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)
شب امتحان ریاضی دهم (رشته انسانی)
شب امتحان ریاضی دهم (رشته انسانی)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

ریاضی و حسابان پایه یازدهم (مبحث: معادله درجه 2)
ریاضی پایه  دهم و یازدهم (مبحث: مباحث اولیه مثلثات)
فیزیک پایه یازدهم (مبحث: الکتریسیته ساکن)