مشاوره ویژه دهمی ها (کنکوری های 1402)

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
مشاوره ویژه دهمی ها (کنکوری های 1402)
مشاوره ویژه دهمی ها (کنکوری های 1402)

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

تابستان چکار کنیم؟
آزمون شرکت کنیم یا نه؟
کلاس تقویتی شرکت کنیم یا نه؟
چطور برنامه ریزی کنیم؟
روزانه چند ساعت درس بخونیم؟
و...
با حضور مهندس علیرضا فضائلی (مشاور و برنامه ریز تحصیلی) و خانم معصومه محمدقاسمی (مدرس زیست شناسی)

واژگان کلیدی: مشاوره , برنامه ریزی درسی , ازمون آزمایشی , بودجه بندی , کنکور1402 , کنکور سراسری , مهندس علیرضا فضائلی , معصومه محمدقاسمی