شب امتحان زیست پایه دهم (مبحث: قلب)- جلسه دوم

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
شب امتحان زیست پایه دهم (مبحث: قلب)- جلسه دوم
شب امتحان زیست پایه دهم (مبحث: قلب)- جلسه دوم

مدرس: امید میرزابیگی

در این کلاس شب امتحانی درس زیست پایه دهم توسط استاد امید میرزابیگی تدریس می شود

واژگان کلیدی: گوارش و جذب مواد , زیست دهم , گردش خون , خون تیره و روشن , ساختار قلب , سیستم رگی , گردش خون باز و بسته , گردش خون ساده و مضاعف , امید میرزابیگی , کلاس تی وی