سلسله همایش ها و کارگاه های مشاوره ای و برنامه ریزی کنکور 1401 (جلسه دوم)

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
سلسله همایش ها و کارگاه های مشاوره ای و برنامه ریزی کنکور 1401 (جلسه دوم)
سلسله همایش ها و کارگاه های مشاوره ای و برنامه ریزی کنکور 1401 (جلسه دوم)

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

1.واقع نگری در برنامه ریزی
2.عمل گرایی در برنامه ریزی
3. ویزگی های مهم دیگر در استفاده از پازل های زمانی
4. یک شروع خوب برای ستاره شدن
5.5 قدم تا موفقیت
6.مهارت های آزمون دادن
و...

واژگان کلیدی: مشاوره آنلاین , برنامه ریزی , کنکور1401 , کنکور سراسری , موفقیت , زمان مطالعه , مهارت آزمون دادن , علیرضا فضائلی , کلاس تی وی