شب امتحان ریاضی (رشته انسانی) - (مبحث: آمار احتمال)

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
شب امتحان ریاضی (رشته انسانی) - (مبحث: آمار احتمال)
شب امتحان ریاضی (رشته انسانی) - (مبحث: آمار احتمال)
جهت مشاهده رایگان کلاس وارد سایت شوید ...
شب امتحان ریاضی (رشته انسانی) - (مبحث: آمار احتمال)

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

در این کلاس شب امتحانی درس ریاضی پایه دوازدهم رشته انسانی توسط استاد علیرضا فضائلی تدریس می شود

واژگان کلیدی: آمار و احتمال , شمارش , احتمال , چرخه آماری , ریاضی انسانی , دوازدهم , کنکوری , علیرضا فضائلی , کلاس تی وی