یازدهمی ها!! کنکوری ها!! (جلسه اول)

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
یازدهمی ها!! کنکوری ها!! (جلسه اول)
یازدهمی ها!! کنکوری ها!! (جلسه اول)

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

یازدهمی ها!!
کنکوری ها!!
اگر می خواهید بدانید:
از کی شروع کنید؟
روزی چند ساعت درس بخونید؟
چه مباحثی را بخونید؟
چه کتاب هایی را تهیه کنید؟
...

واژگان کلیدی: یازدهمی ها , کنکوری ها , مشاوره آنلاین , کنکور1401 , کنکور سراسری , علیرضا فضائلی , برنامه ریزی , کلاس تی وی