شب امتحان زیست پایه یازدهم (مبحث: تقسیم هسته)

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
شب امتحان زیست پایه یازدهم (مبحث: تقسیم هسته)
شب امتحان زیست پایه یازدهم (مبحث: تقسیم هسته)
جهت مشاهده رایگان کلاس وارد سایت شوید ...
شب امتحان زیست پایه یازدهم (مبحث: تقسیم هسته)

مدرس: امید میرزابیگی

در این کلاس شب امتحانی درس زیست پایه یازدهم توسط استاد امید میرزابیگی تدریس می شود

واژگان کلیدی: تنظیم عصبی , حواس , دستگاه حرکتی , تنظیم شیمیایی , ایمنی , تقسیم یاخته , تولیدمثل , تولیدمثل نهان‌دانگان , پاسخ گیاهان به محرک‌ها , زیست یازدهم , امید میرزابیگی , کلاس تی وی