کلاس های شب امتحانی

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
شب امتحان ریاضی و آمار3 (رشته انسانی) پایه دوازدهم
شب امتحان فیزیک پایه دهم
شب امتحان فیزیک پایه دهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

شب امتحان شیمی پایه یازدهم
شب امتحان شیمی پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

همایش مشاوره ای (کایو) ویژه بچه های کنکوری 1402
شب امتحان ریاضی پایه یازدهم (رشته های ریاضی و تجربی)
شب امتحان عربی پایه یازدهم
شب امتحان عربی پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شب امتحان عربی پایه دهم
شب امتحان عربی پایه دهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شب امتحان علوم پایه نهم (مبحث: ماشین ها)
یک شروع خوب
یک شروع خوب

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

 آموزش خط به خط ریاضی دوازدهم (رشته تجربی) - (فصل اول- درس دوم:ترکیب توابع)