کلاس های شب امتحانی

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1402 شروع شد ...
معارفه جلسه اول عربی (رشته های ریاضی-تجربی-انسانی) پایه دوازدهم
معارفه جلسه اول شیمی پایه یازدهم
معارفه جلسه اول شیمی پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معارفه جلسه اول زیست پایه یازدهم
معارفه جلسه اول زیست پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

معارفه جلسه اول فیزیک پایه دوازدهم
معارفه جلسه اول فیزیک پایه دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۷

شب امتحان ریاضی و آمار3 (رشته انسانی) پایه دوازدهم
شب امتحان فیزیک پایه دهم
شب امتحان فیزیک پایه دهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

شب امتحان شیمی پایه یازدهم
شب امتحان شیمی پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

همایش مشاوره ای (کایو) ویژه بچه های کنکوری 1402
شب امتحان ریاضی پایه یازدهم (رشته های ریاضی و تجربی)
شب امتحان عربی پایه یازدهم
شب امتحان عربی پایه یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شب امتحان عربی پایه دهم
شب امتحان عربی پایه دهم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شب امتحان علوم پایه نهم (مبحث: ماشین ها)