دروس همایش جمع بندی کنکور 1400

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1401 شروع شد ...
کلاس نکته و تست ریاضیات انسانی- مدرس مهندس محمد فضائلی
کلاس نکته و تست ریاضیات انسانی- مدرس مهندس محمد فضائلی

استاد: مهندس محمد فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 11 الی 13

کلاس نکته و تست ادبیات - استاد فرشاد نوری
کلاس نکته و تست ادبیات - استاد فرشاد نوری

استاد: فرشاد نوری

نظام تحصیلی: نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 الی 18:30

کلاس نکته و تست عربی - استاد فرشاد نوری
کلاس نکته و تست عربی - استاد فرشاد نوری

استاد: فرشاد نوری

نظام تحصیلی: نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19 الی 22

کلاس نکته و تست زبان انگلیسی - استاد علی حسن پور
کلاس نکته و تست زبان انگلیسی - استاد علی حسن پور

استاد: علی حسن پور

نظام تحصیلی: نظام جدید و قدیم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15 الی 19:30

همایش مشاوره ای گام اول
همایش مشاوره ای گام اول

استاد: مهندس علیرضا فضائلی

نظام تحصیلی: نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17 الی 19

کلاس نکته و تست زیست - استاد دکتر علیرضا اکبرپور
کلاس نکته و تست زیست - استاد دکتر علیرضا اکبرپور

استاد: دکتر علیرضا اکبرپور

نظام تحصیلی: نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 16 الی 18