مقالات

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
جستجو در مقالات
خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول - درس 3 - تابع وارون )
خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول - درس 3 - تابع وارون )

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

یکشنبه، ۷ دی ماه، ۱۳۹۹

خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول - درس 2 - تابع مرکب (ترکیب توابع ))
خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول - درس 2 - تابع مرکب (ترکیب توابع ))

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه، ۱ دی ماه، ۱۳۹۹

خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (تست فصل اول- درس اول)
خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (تست فصل اول- درس اول)

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه، ۱ دی ماه، ۱۳۹۹

خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول- درس اول)
خط به خط کتاب - ریاضی 3 تجربی (فصل اول- درس اول)

مدرس : مهندس علیرضا فضائلی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه، ۱ دی ماه، ۱۳۹۹

تحلیل آزمون های سراسری گاج مورخ 14 آذر ماه 1399
تحلیل آزمون های سراسری گاج مورخ 14 آذر ماه 1399

مدرس: مهندس علیرضا فضائلی 

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه، ۱ دی ماه، ۱۳۹۹

مقایسه آماری زیست کنکور 98-99 و ارائه راهکارهای مناسب کنکور1400
مقایسه آماری زیست کنکور 98-99 و ارائه راهکارهای مناسب کنکور1400

مقایسه آماری زیست کنکور 98-99

با حضور مهندس علیرضا فضائلی و دکتر معصومه قاسمی 

پنجشنبه، ۲۷ آذر ماه، ۱۳۹۹