مقالات

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
جستجو در مقالات
شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه سوم)
شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه سوم)

شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه سوم)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه، ۱۴۰۲

شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه دوم)
شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه دوم)

شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه دوم)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه، ۱۴۰۲

شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه اول)
شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه اول)

شب امتحان ترم 1 ریاضی 2 و حسابان 2 (جلسه اول)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه، ۱۴۰۲

فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)
فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)

تدریس فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

سه شنبه، ۲۲ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم
تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول
تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول

تدریس درسنامه ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت دوم
تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی 3 (فصل3:حد بینهایت و حد در بینهایت)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

دوشنبه، ۱۴ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت اول
تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت اول

تدریس درسنامه ریاضی 3 (فصل3:حد بینهایت و حد در بینهایت)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

دوشنبه، ۱۴ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه3
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه3

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه2
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه2

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه1
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه1

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت دوم
ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی و آمار پایه دهم انسانی (فصل یک: عبارت های جبری)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

چهارشنبه، ۹ آذر ماه، ۱۴۰۱