مقالات

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
جستجو در مقالات
فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)
فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)

تدریس فصل تابع (کتاب کنکور پلاس) -درس سوم (انتقال تابع)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

سه شنبه، ۲۲ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم
تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت دوم

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول
تدریس ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول

تدریس درسنامه ریاضی دهم انسانی فصل تابع قسمت اول

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت دوم
تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی 3 (فصل3:حد بینهایت و حد در بینهایت)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید

دوشنبه، ۱۴ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت اول
تدریس خط به خط ریاضی3 فصل 3:حد بینهایت و حد در بینهایت - قسمت اول

تدریس درسنامه ریاضی 3 (فصل3:حد بینهایت و حد در بینهایت)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

دوشنبه، ۱۴ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه3
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه3

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه2
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه2

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه1
تدریس خط به خط ریاضی3 و حسابان 2- (فصل 2:مثلثات)جلسه1

تدریس درسنامه ریاضی 3 و حسابان 2 (فصل 2: مثلثات)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۴۰۱

ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت دوم
ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت دوم

تدریس درسنامه ریاضی و آمار پایه دهم انسانی (فصل یک: عبارت های جبری)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

چهارشنبه، ۹ آذر ماه، ۱۴۰۱

ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت اول
ریاضی خط به خط (پایه دهم انسانی-فصل یک: عبارت های جبری) قسمت اول

تدریس درسنامه ریاضی و آمار پایه دهم انسانی (فصل یک: عبارت های جبری)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

چهارشنبه، ۹ آذر ماه، ۱۴۰۱

درسنامه ریاضی 2(فصل :هندسه تحلیلی و جبر- درس: معادلات گویا و معادلات رادیکالی)
درسنامه ریاضی 2(فصل :هندسه تحلیلی و جبر- درس: معادلات گویا و معادلات رادیکالی)

تدریس درسنامه ریاضی 2 (فصل: هندسه تحلیلی و جبر - درس:معادلات گویا و معادلات رادیکالی)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

شنبه، ۲۱ آبان ماه، ۱۴۰۱

درسنامه ریاضی 2(فصل :هندسه تحلیلی و جبر - درس :معادله درجه دوم و تابع درجه 2)
درسنامه ریاضی 2(فصل :هندسه تحلیلی و جبر - درس :معادله درجه دوم و تابع درجه 2)

تدریس درسنامه ریاضی 2 (فصل: هندسه تحلیلی و جبر - درس:معادله درجه دوم و تابع درجه 2)

مدرس:مهندس علیرضا فضائلی

برای مشاهده بقیه جلسات بصورت رایگان در تلگرام یا ایتا 09121598999 پیام دهید.

شنبه، ۲۱ آبان ماه، ۱۴۰۱