جستجو در مقالات
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی

کارگاه شماره 5: درس زیست 

 • بررسی تغییر و تحولات زیست در سال های اخیر 
 • ضرایب + زمان زیست در کنکور سراسری 
 • تیپ بندی سوالات
 • برنامه ریزی و راهکارهای مطالعه درس زیست

با حضور (آقای علیرضا جودکی، دانشجوی پزشکی (دانشگاه شهید بهشتی) با رتبه 273 در رشته تجربی در کنکور سراسری 99

سه شنبه، ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۹

چرا زیاد درس می خوانیم ولی نتیجه ای در آزمون ها نمی گیریم؟
چرا زیاد درس می خوانیم ولی نتیجه ای در آزمون ها نمی گیریم؟

مهندس مجید خسروی

سه شنبه، ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۹

کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی

کارگاه شماره 4: درس فیزیک

 • بررسی تغییر و تحولات فیزیک در سال های اخیر 
 • ضرایب + زمان فیزیک در کنکور سراسری 
 • تیپ بندی سوالات
 • برنامه ریزی و راهکارهای مطالعه درس فیزیک

سه شنبه، ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۹

کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی

کارگاه شماره3: درس دین و زندگی 

 • بررسی تغییر و تحولات دین و زندگی در سال های اخیر 
 • ضرایب + زمان دین و زندگی در کنکور سراسری 
 • تیپ بندی سوالات
 • برنامه ریزی و راهکارهای مطالعه درس دین و زندگی

 

سه شنبه، ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۹

کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی

کارگاه شماره2 : درس عربی 

 • بررسی تغییر و تحولات عربی در سال های اخیر 
 • ضرایب + زمان عربی در کنکور سراسری 
 • تیپ بندی سوالات
 • برنامه ریزی و راهکارهای مطالعه درس عربی

 

دوشنبه، ۱۵ دی ماه، ۱۳۹۹

کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی
کارگاه مشاوره آنلاین 2030 مهندس مجید خسروی

کارگاه شماره 1 : درس ادبیات 

 • بررسی تغییر و تحولات ادبیات در سال های اخیر 
 • ضرایب + زمان ادبیات در کنکور سراسری 
 • تیپ بندی سوالات
 • برنامه ریزی و راهکارهای مطالعه درس ادبیات

سه شنبه، ۱۱ آذر ماه، ۱۳۹۹

همایش آنلاین تند خوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی
همایش آنلاین تند خوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی

همایش آنلاین تند خوانی و تمرکز هنگام مطالعه و اصلاح ساختار مطالعاتی

 

مدرس: آقای رضا حیدری

(کارشناس ارشد روان شناسی و عضو نظام روان شناسی کشور)

 

دوشنبه، ۱۰ آذر ماه، ۱۳۹۹