✅ تقویت حافظه برای یادگیری بهتر درس‌ها

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
✅ تقویت حافظه برای یادگیری بهتر درس‌ها
✅ تقویت حافظه برای یادگیری بهتر درس‌ها

1.برای پربارتر ساختن درخت حافظه مطالب را با زبانی غیر از زبان نویسنده‌ی کتاب بنویسیم. یکایک عبارت‌ها را به بیان و با واژه‌های خود بنویسیم تا ارتباط با موضوع بیش‌تر شده و قدرت فهم ما نسبت به مطالب رشد یابد.

2.در نوشتن مطالب، اهم و مهم کنیم.

3.تمرین اولیه، فهم ریشه و عنوان بحث است و بس؛ در پی آن، نکات دیگر را ثبت کنیم

1.برای پربارتر ساختن درخت حافظه مطالب را با زبانی غیر از زبان نویسنده‌ی کتاب بنویسیم. یکایک عبارت‌ها را به بیان و با واژه‌های خود بنویسیم تا ارتباط با موضوع بیش‌تر شده و قدرت فهم ما نسبت به مطالب رشد یابد.2.

2.در نوشتن مطالب، اهم و مهم کنیم.

3.تمرین اولیه، فهم ریشه و عنوان بحث است و بس؛ در پی آن، نکات دیگر را ثبت کنیم

4.سه تا چهار بار تمرین کرده، سپس سرعت اولیه را حساب کنیم.

5.درخت حافظه را بزرگ ترسیم کرده و در هر مرحله آن را تکمیل کنیم.

6.اگر یکی دو نفر یا چندین نفر با هم تمرین می‌کنند، برای همدیگر موضوعات را بیان کنند تا در یادآوری مؤثر باشد و افزون بر آن هنگام بیان، خصوصیات دیگری به ذهن ما می‌رسد که در یادآوری دوباره و تکمیل آن نقش مؤثری دارد.

7.با تقویت اندیشه‌ی‌ مطالعه، درک مطلب و یادآوری بیش‌تر، انگیزه‌ی توانمندی می‌یابیم که با تمرین‌های پی‌درپی و ترسیم‌های دوباره هرگز احساس یأس و خستگی نخواهیم کرد.

8.تشویق خود، نقش مؤثری در قدرت یادگیری و ثبت مطالب دارد؛ ازاین‌ رو بهتر است به خود بگوییم اگر این کتاب را به طور مثال سه ساعته بخوانم یک آب‌میوه برای خودم می‌‌خرم.


اشتراک گذاری مقاله: گوگل پلاس تلگرام واتساپ توئیتر فیسبوک