تحلیل آزمون سراسری گاج 22اسفند ماه 99- درس عربی - پایه دوازدهم رشته های (ریاضی و تجربی)