شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم

ثبت نام کلاس های آنلاین کنکور 1403 شروع شد ...
شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم
شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم

شیوه محاسبه نمره سالانه
 و شرایط قبولی در پایه دوازدهم:

نحوه محاسبه نمره کل سال:

نمره مستمر نوبت اول × ۱
نمره پایانی نوبت اول × ۲
نمره مستمر نوبت دوم × ۱
نمره پایانی نوبت دوم × ۴
سپس نمره کل تقسیم بر ۸ می شود
...

شیوه محاسبه نمره سالانه
 و شرایط قبولی در پایه دوازدهم:

نحوه محاسبه نمره کل سال:

نمره مستمر نوبت اول × ۱
نمره پایانی نوبت اول × ۲
نمره مستمر نوبت دوم × ۱
نمره پایانی نوبت دوم × ۴
سپس نمره کل تقسیم بر ۸ می شود

اگر میانگین به‌دست آمده ۱۰ شود دانش آموز شرایط قبولی را خواهد داشت. به عنوان مثال:

دانش‌آموزی نمرات درس ریاضی اش به این ترتیب است:
– نمره مستمر نوبت اول: 20
– نمره پایانی نوبت اول: ۱۶
– نمره مستمر نوبت دوم: 20
 – نمره پایانی نوبت دوم: ۱۴

در نتیجه نمره نهایی این دانش آموز 16 خواهد بود ضمنا این امکان نیز وجود دارد دانش آموزان نمره کسب شده در برگه امتحان نهایی اش زیر 10 باشد اما در نمره سالانه و مدرک پایه دوازدهم قبول شود. بطور مثال :

دانش‌آموزی نمرات درس فیزیک اش به این ترتیب است:
– نمره مستمر نوبت اول: 14
– نمره پایانی نوبت اول: 16
– نمره مستمر نوبت دوم: 14
– نمره پایانی نوبت دوم: 7

که نمره نهایی دانش آموز 11 خواهد شد و قبول خواهد بود . البته قبولی در پایه دوازدم دو شرایط اصلی دارد:

1. نمره سالانه 10 به بالا

2.نمره نهایی 7 به بالا

دانش آموز برای 2 درس نهایی و 2 درس غیرنهایی مجاز به استفاده از "تک ماده" برای قبولی می باشد.

تذکر مهم: هیچ یک از نمرات فوق (چه مستمر و چه ترم اول و چه نمره کل سال) تاثیری در کنکور ندارند و فقط فقط نمره اخذ شده در امتحان نهایی تاثیر مثبت خواهند داشت.


اشتراک گذاری مقاله: گوگل پلاس تلگرام واتساپ توئیتر فیسبوک